Giao hàng hôm sau
Xúc xích xông khói 500g
82,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả bì ớt xiêm xanh 200g
55,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Jambon xông khói 200g
51,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xúc xích xông khói 200g
36,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả lụa - 500g
109,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Giò thủ - 500g
85,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xúc xích trứng muối 200g
47,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả bì ớt xiêm xanh 500g
125,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả lụa bì trứng muối 200g
55,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả lụa bì trứng muối 500g
125,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xúc xích phô mai 200g
49,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Lạp xưởng chua 250g
67,000 đ

Số lượng
+