Giao hàng hôm sau
Nạc dăm 300g
68,086 đ 78,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương cổ 500g
68,086 đ 79,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương ống 500g
68,086 đ 79,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn nội 300g
68,086 đ 78,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương sống túi 500g
68,086 đ 79,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nạc vai 300g
56,789 đ 70,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nạc đùi 300g
56,789 đ 70,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Cốt lết 250g
40,780 đ 52,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt xay 300g
56,789 đ 66,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt vai 300g
56,789 đ 66,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt đùi 300g
56,789 đ 66,500 đ

Số lượng
+