Giao hàng trong 3h
Sườn non chặt 300g
72,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn cọng 500g
99,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn già 300g
44,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi rút sườn 500g
103,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sụn vai 500g
67,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt xay 300g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Nạc dăm 300g
46,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Cốt lết 250g
33,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Nạc nọng 300g
96,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt đùi 300g
43,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt vai 300g
39,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Dựng sau 500g
66,500 đ

Số lượng
+