- 30 %
Giao hàng trong 3h
Dẻ sườn bò mỹ 300g
113,750 đ 162,500 đ

Số lượng
+
- 30 %
Giao hàng hôm sau
Thịt xay 300g
41,300 đ 59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thăn vai bò mỹ (mỏng) 300g
120,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba chỉ bò mỹ (dày) 300g
75,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Lõi vai bò mỹ (mỏng) 310g
129,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Lõi vai bò mỹ (dày) 410g
170,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Bắp hoa bò mỹ 300g
119,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thăn nội bò mỹ 310g
372,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Chặng dừng 300g
99,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Cốt lết 250g
48,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt vai 300g
59,000 đ

Số lượng
+