- 21 %
Giao hàng trong 3h
Cá Chim Đen Cắt Khúc 400g
78,210 đ 99,000 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng trong 3h
Xương đuôi 500g
62,805 đ 79,500 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng trong 3h
Ba rọi 500g
93,220 đ 118,000 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng hôm sau
Sườn cọng 500g
107,045 đ 135,500 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng hôm sau
Cật heo làm sạch 250g
50,165 đ 63,500 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng hôm sau
Sườn non chặt 300g
78,605 đ 99,500 đ

Số lượng
+
- 21 %
Giao hàng hôm sau
Óc heo 150g - 2 bộ
75,445 đ 95,500 đ

Số lượng
+
- 15 %
Giao hàng hôm sau
Chặng dừng 300g
84,575 đ 99,500 đ

Số lượng
+
- 10 %
Giao hàng hôm sau
Nạc nọng 300g
134,550 đ 149,500 đ

Số lượng
+
- 10 %
Giao hàng hôm sau
Đuôi 350g
77,400 đ 86,000 đ

Số lượng
+