" Thịt sạch G chuẩn 3F Plus
sạch miếng thịt ta mua
Ngon bữa cơm nhà "

"Thịt thật thà” của thương hiệu G với những thớ thịt sạch, mềm thơm, ngọt vị, đảm bảo tiêu chuẩn châu Âu về thịt mát chính là kết quả của chuỗi 3F Plus (Feed – Farm – Food) được GreenFeed đầu tư nghiêm túc từ con giống, thức ăn, quy trình giết mổ & chế biến cho đến chuỗi phân phối.

Việc sở hữu và kiểm soát 100% chuỗi quy trình 3F Plus của GreenFeed giúp khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc mọi quy trình của thịt G, đúng tiêu chí “Thịt thật thà!"

FEED
NGUỒN THỨC ĂN CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, KIỂM SOÁT NGHIÊM NGẶT
CHO THỊT G SẠCH NGON
FARM

CON GIỐNG GF24 TỪ PIC VÀ 9 NĂM KINH NGHIỆM CHĂN NUÔI

FOOD

QUY TRÌNH TỪ GIẾT MỔ ĐẾN BẢO QUẢN THỊT MÁT CHUẨN ÂU

Plus

HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VÀ KHÔNG NGỪNG TẠO CÁC GIÁ TRỊ GIA TĂNG